Parada motocyklów ulicami Dąbrowy Górniczej, Memoriał 2016