Parada motocyklów ulicami Dąbrowy Górniczej, Memoriał 2016 | Fundacja Kropla Życia im. Agaty Mróz-Olszewskiej