Prelekcja w tyskim gimnazjum im. Agaty Mróz-Olszewskiej | Fundacja Kropla Życia im. Agaty Mróz-Olszewskiej