Rachunek zysków i strat 2021 | Fundacja Kropla Życia im. Agaty Mróz-Olszewskiej