Rachunek zysków i strat 2019 | Fundacja Kropla Życia im. Agaty Mróz-Olszewskiej