Plakat- finał tygodnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego